Things that irritate me


1) Bloggers are not getting older. How long are you following the blogosphere? I do it for some time already and I think I have never noticed a blogger who would look older. Actually it's rather the opposite, all of them are more and more beautiful on their blogs, their skin is brighter and their smile is wider.
1) Blogerky nestárnou. Jak dlouho sledujete blogosféru? Já už hezkých pár let a nevšimla jsem si snad žádné blogerky, která by za tu dobu zestárla. Naopak, všechny jsou na svých blozích hezčí a hezčí, pleť mají rok od roku zářivější a úsměvy čím dál širší (tedy alespoň ty, které nemají zakaboněnou image).  2) Food on Pinterest is different from the reality. I am proud to have a beautiful board called "what to cook" on Pinterest and all the meals that are there look extremely delicious. But the reality, even though I try to follow the recipe properly, is a bit different. It is (usually) delicius, but it doesn't look delicious at all.
2) Jídlo na Pinterestu vypadá úplně jinak, než ve skutečnosti. Jsem pyšná na svoji krásnou kolekci na Pinterestu s názvem "co si uvařit", kam sbírám jenom ty nejlákavěji vypadající recepty. Ale bohužel realita, i když se snažím postup přesně dodržovat, je tak trochu odlišná. Výsledek je (většinou) chutný, ale ani zdaleka tak nevypadá.3) Daily selfie photos. Ok, we already know you are beautiful. But do we really have to discover it every day from all possible angles?
3) Každodenní selfie fotky. Ok, víme už, že jste krásné. Ale doopravdy to musíme zjišťovat každý den ze všech možných i nemožných úhlů? 


  
4) Barelegged people on snow. I understand it's fashion. And it's New York Fashion Week, a pretty snowy event this year. But seriously, aren't they cold? Socks or tights are not out of fashion yet, are they?
4) Lidé s holýma nohama na sněhu. Chápu, že tady jde o módu. A o New York Fashion Week, který byl letos pěkně zasněžený. Ale vážně, není jim zima? Ponožky či punčocháče nejsou snad ještě tak out, ne? 


Do you agree with me? :)
Souhlasíte se mnou? :)