my February: week 2


I thought that I won't have enough photos to make this post, because nothing exciting happened :D But it seems to be really easy to make these random pictures - I just need to have my camera with me and look around.. :) 
Myslela jsem si, že nebudu mít dostatek fotek, abych mohla udělat tenhle týdenní random post, protože nic moc vzrušujícího se nedělo :D Ale nakonec jen stačilo vzít si foťák a koukat kolem sebe.. :) I bought only 3 things during sales! (so far :))
Koupila jsem si jenom 3 věci během slev! (zatím :))


 My favourite place, with my favourite people :)
Moje oblíbené místo, s mými oblíbenými lidmi :)


 Vyšehrad ♥


Watching the Olympics :)
Koukám na olympiádu :) 

 Vegetable goulash
Vegetariánský guláš

Trying to be organized :D
Pokouším se být organizovaná :D 

Wine evenings :)
Vínové večery :) 

Lunch!
Oběd!

Ombre nails


The most beautiful tissue box :D
Nejkrasnější kapesníková krabička :D


Black & white morning
Černobílé ráno


 Home made spread
Domácí lučina
 "Ready to drink" :)

 Sushi & Martini