DIY tote bag


This DIY tote bag is a bit more complicated and you would need a lot of patience, but the result is worth it, what do you think? :)
So what you need: any plain tote bag, black fabric paint, flat brush (I used a cosmetic brush and it was perfect for this purpose :D), a design of your favourite quote, sharp scalpel and a pad for cutting, ruler and pins. And then just follow these pictures: 

Tahle DIY plátěná taška je trochu náročnější a potřebujete pěknou dávku trpělivosti, ale výsledek stojí za to, co myslíte? :) 
Takže co potřebujete: jakoukoliv plátěnou tašku bez potisku, černou barvu na textil, plochý štětec (já měla po ruce jedině kosmetický a účel splnil perfektně :D), design oblíbeného citátu, ostrý skalpel a podložku na řezání, pravítko a špendlíky. A pak už jen postupujte podle fotek:
 Plain tote bag, you can go for a different colour as well :)
Plátěná taška bez potisku, můžete zvolit i jinou barvu, já šla do klasiky :)

 Black fabric paint
Černá barva na textil

 Brushes
Štětce

 I designed my quote in Photoshop.
Citát jsem si navrhla ve Photoshopu.

 Print the design and cut the letters with a sharp scalpel.
Vytiskněte si předlohu a vyřežte písmena ostrým skalpelem. Use pins and a ruler to fix your design on the tote bag. Don't forget to put some paper or something else inside of the tote bag so the black fabric paint won't stain it from the other side!
Použijte špendlíky a pravítko na přesné umístění šablony. Nezapomeňte dovnitř tašky vložit papír nebo něco jiného, aby se barva nepropila a neudělala skvrny na druhé straně!


 Mix the paint with a few drops of water. It is quite hard to guess the best consistency, so rather try it on some other fabric first. 
Smíchejte barvu s pár kapkami vody. Je celkem těžké odhadnout tu nejlepší konzistenci, takže to raději nejdřív zkuste na nějaké jiné látce.

 Colour the letters carefully :)
Vybarvěte písmena, opatrně :)


 And when you are done, wait for a while to have the paint dried. 
A když máte hotovo, počkejte chvíli, aby barva trochu zaschla.


And then remove the paper, carefully again :) And voilá!
A potom odstraňte papír, opět opatrně :) A je to! -----------------------------------------------------
Find me on: