Wishful Wednesday #2

I wish to have a clean minimalistic wardrobe with many unique denim shorts.

Přála bych si mít uspořádaný minimalistický šatník se spoustou originálních džínových šortek.


I wish to to get stuck in a traffic jam in New York while wearing a t-shirt that says "New York".

Chtěla bych se zaseknout v New Yorku a mít přitom na sobě tričko, které stylově říká "New York".    


 I wish to have a wall with the permanent sky and a bathroom with the most majestic chandelier.

Chtěla bych mít na stěně permanentní oblohu a koupelnu s tím nejmajestátnějším lustrem.


I wish to discover all the cities in the world...

Přála bych si objevovat všechna města na světě...


  And to have a garden cinema

  A mít zahradní kino


I wish to have all the white t-shirts with black and white portraits on them and socks that say fuck off.

Chtěla bych mít všechna takováhle bílá trička s černobílými portréty a ponožky, které říkají fuck off.


I would love to have raspberries for breakfast and exactly this salad for lunch!

Přála bych si snídat maliny a obědvat přesně tenhle salát!Well, enough of dreaming for now, but if you want to continue with me, follow me on tumblr :)

No, pro dnešek už snění stačilo, ale jestli v tom se mnou chcete pokračovat, sledujte můj tumblr :)