Asos shopping - please help!

I will tell you a secret about myself  - I have never ordered anything from ASOS. Because I knew that if I started I would never stop and I would like to buy everything (ok, almost everything, but it would be too much anyway). Unfortunately the other day I got a gift voucher for this evil eshop and now I have like million items in the Saved Items section. Please help! :)

Řeknu vám o sobě jedno tajemství - ještě nikdy jsem si nic neobjednala na ASOSu. Věděla jsem totiž, že když s tím jednou začnu, už nebudu moct skončit a budu chtít všechno (ok, skoro všechno, ale toho by bylo stejně až moc). Jenže jednoho dne jsem dostala poukaz právě do tohohle prokletého eshopu a teď mám v přihrádce Saved Items asi milion věcí. Pomozte prosím! :)

1) 

Denim dress

 2) 

White lace dress

 3) 

Baseball top

 4) 

Purple dress

 5) 

Tartan skirt

 6) 

Blue dress

 -----------------------------------------------------

Find me on:

FACEBOOK

 / 

BLOGLOVIN'

Primark shopping

When I found out that there is Primark near Amsterdam (in Hoofddorp), I knew I had to go there. Unfortunately I went there on Saturday and it was crazily crowded, some of the clothes I bought I didn't even try on (oh those change room limits :)). But when I came home with two big bags full of new beautiful things, I was genuinely happy :) What do you like the most from the things I bought? ;)

Když jsem zjistila, že poblíž Amsterdamu (v Hoofddorpu) je Primark, věděla jsem že tam nutně musím. Naneštěstí jsem se tam vydala v sobotu, kdy tam bylo šíleně přecpáno, dokonce některé věci co jsem si koupila, jsem si ani nevyzkoušela (hloupé kabinkové limity :)). Ale když jsem se vrátila domů se dvěma velkými taškami plnými nových krásných věcí, byla jsem spokojená :) Co se vám z mých "úlovků" líbí nejvíc? ;)

-----------------------------------------------------

Find me on:

FACEBOOK

 / 

BLOGLOVIN'

New York shopping

Before I show you all the photos from my recent trips, I want to share with you what I bought in New York. It was a whole new experience for me, I had this feeling that you can get ANYTHING you imagine, you just need to know what you want. (And this rule apparently applies to food, too :) The best place for shopping was Century 21, it was so huge and cheap and awesome. I didn't plan to buy anything (I already have everything..), well, here are the results...

Než vám ukážu všechny fotky z mého nedávného cestovatelského dobrodružství, chci se s vámi podělit o to co jsem si v New Yorku koupila. Byla to pro mě úplně nová zkušenost, měla jsem pocit, že můžete mít COKOLIV si umanete, jen musíte vědět co vlastně chcete (A tohle pravidlo se dle mých zkušeností dá v New Yorku aplikovat i na jídlo, často žádná přednastavené menu, což mi stravovaní značně ztěžovalo :D ) Nejlepší místo pro nákupy bylo Century 21, bylo to tam obrovské, levné a úžasné. Neměla jsem v plánu si nic kupovat (vždyť už všechno mám..), no tady je výsledek...

Mr. Michael Kors :)

The most beautiful bag was the cheapest one, lucky me :D / Ta nejkrásnější kabelka se nakonec ukázala jako nejlevnější :D

And another amazing store (I would buy everything there, literally) Forever21 / A další skvělý obchod (koupila bych si tam všechno, doslova) Forever21

I buy magnets from my trips (apart from clothes :)), I already have quite a nice collection :) / Ze svých cest si (kromě oblečení :)) vozím magnetky, už mám docela hezkou kolekci :)

-----------------------------------------------------

Find me on:

FACEBOOK BLOGLOVIN'

New stuff

This is the result of sales in Paris & Amsterdam. It's not even everything, but I guess you got the general idea...I love shopping :D

Tohle je výsledek slev v Paříži & Amsterdamu. Není to zdaleka vše, ale hádám že základní představu máte...Miluju nakupování :D

 Skirts & pants/ Sukně & gatě

 T-shirts/ Trička

Do you also shop in the male sections from time to time? :)/ Taky čas od času nakupujete v pánských odděleních? :)

 Zebra dress/ Šaty plné zeber

 Jackets/ Bundičky

Join my New Look giveaway so you can buy more than just tights :)/ Zapojte se do mojí New Look giveaway, a pořiďte si pak víc věcí než jen punčocháče :)

Some of the things that I found in Amsterdam Fashion Week goodiebags/ Některé z věcí, které jsem našla v dárkových taštičkách z Amsterdam Fashion Weeku

-----------------------------------------------------

Find me on:

FACEBOOK / BLOGLOVIN' / PINTEREST