New York: part II

So here is the rest of the photos from my trip to NYC (find the first part here: New York part I). I know it's a lot of photos, but I hope you'll forgive me :) I'm also thinking of writing a post just with tips what to see and where to go, which could be handy for those who are planning to go there...would you be interested? :)

Tak tady je zbytek fotek z mého výletu do NYC (první část můžete najít tady: New York part I). Vím, že je to hodně fotek, ale doufám, že mi to odpustíte :) Taky přemýšlím o tom, že bych napsala článek jenom s tipy co vidět a kam jít, což by se mohlo hodit každému, kdo tam plánuje jet...zajímalo by vás to? :)

 Times Square

 Central Park

 Guggenheim Museum

 Art vs. reality :D

On the top of The Empire State Building ♥

 My morning bagel/ Můj ranní bagel

 Brooklyn Bridge

 The Rockefeller Center

 On the boat/ Na lodi

 Museum of Modern Art

 Andy Warhol's Marilyn

 Joe's Shanghai - the best restaurant in Chinatown/  Joe's Shanghai - nejlepší restaurace v Chinatownu

Next stop: Florida!/ A další zastávka: Florida!

--------------

P.S.: Don't forget to import the blogs you follow to Bloglovin' or Feedly (which I use & recommend :)

P.S.: Nezapomeňte přesunout blogy, které sledujete na Bloglovin' nebo Feedly (používám & doporučuji :)

New York shopping

Before I show you all the photos from my recent trips, I want to share with you what I bought in New York. It was a whole new experience for me, I had this feeling that you can get ANYTHING you imagine, you just need to know what you want. (And this rule apparently applies to food, too :) The best place for shopping was Century 21, it was so huge and cheap and awesome. I didn't plan to buy anything (I already have everything..), well, here are the results...

Než vám ukážu všechny fotky z mého nedávného cestovatelského dobrodružství, chci se s vámi podělit o to co jsem si v New Yorku koupila. Byla to pro mě úplně nová zkušenost, měla jsem pocit, že můžete mít COKOLIV si umanete, jen musíte vědět co vlastně chcete (A tohle pravidlo se dle mých zkušeností dá v New Yorku aplikovat i na jídlo, často žádná přednastavené menu, což mi stravovaní značně ztěžovalo :D ) Nejlepší místo pro nákupy bylo Century 21, bylo to tam obrovské, levné a úžasné. Neměla jsem v plánu si nic kupovat (vždyť už všechno mám..), no tady je výsledek...

Mr. Michael Kors :)

The most beautiful bag was the cheapest one, lucky me :D / Ta nejkrásnější kabelka se nakonec ukázala jako nejlevnější :D

And another amazing store (I would buy everything there, literally) Forever21 / A další skvělý obchod (koupila bych si tam všechno, doslova) Forever21

I buy magnets from my trips (apart from clothes :)), I already have quite a nice collection :) / Ze svých cest si (kromě oblečení :)) vozím magnetky, už mám docela hezkou kolekci :)

-----------------------------------------------------

Find me on:

FACEBOOK BLOGLOVIN'

March & April random

I was traveling quite a lot during the past weeks, and I had this feeling already before, but now it's official: traveling is the best thing ever! Do you agree with me? I have many photos to share with you and I hope you will enjoy my experiences.. :)

Poslední dobou jsem trávila docela hodně času na cestách, a tenhle pocit jsem měla už i předtím, ale teď je to oficiální: cestování je ta nejlepší věc na světě! Souhlasíte se mnou? Mám spoustu fotek, se kterými se s vámi chci podělit a doufám, že se vám moje zážitky budou líbit.. :)

Amsterdam --> Prague --> Milano --> New York

On the Empire State Building...one of the most amazing moments / Na Empire State Building... jeden z nejúžasnějších momentů

MoMA

 and then palms in Miami (left) and later in Mexico (right) / a pak palmy v Miami (vlevo) a ještě později v Mexiku (vpravo)

And a very cold Dutch beach (nothing like in Mexico :) / A velmi studená holandská pláž (pravý opak těch mexických :)

Partiesss

 Me & flowers in Keukenhof/ Já & květinové záhony v Keukenhofu

World Press Photo exhibition in Amsterdam, really amazing/ Výstava World Press Photo v Amsterdamu, opravdu skvělá 

I love flowers/ Miluju květiny

The very last Queensday/ Úplně poslední Queensday

-----------------------------------------------------

Find me on:

FACEBOOK BLOGLOVIN'