Flying dreams

If you're following my photography facebook page, you've maybe already seen this photo. I didn't do any levitations for quite a long time, and this one is a bit different from the previous ones. It has a deeper meaning for me (and maybe you will find it too), it was inspired by my dreams - I often find myself flying in my dreams and by this photo I tried to "capture" this feeling. And what about you, do you have this kind of dreams as well?

Pokud sledujete moji fotografickou facebookovou stránku, už jste možná tuhle fotku viděli. Levitacím jsem se docela dlouhou dobu už nevěnovala, a tahle je trochu odlišná od těch předchozích. Má pro mě o něco hlubší význam (a třeba ho v ní najdete také), byla inspirována mými sny - často sním o tom, že se vznáším a touto fotkou jsem se pokusila tento pocit "zachytit". A co vy, taky máte takové sny?

Just to show you how I did it, this photo is 100% unedited (as you can see :)), you can guess which part I took from this one :D / 

A abych vám trochu ukázala jak jsem to udělala, tahle fotka je 100% neupravená (jak sami určitě vidíte :)), můžete hádat kterou část jsem z téhle fotky použila :D

 -----------------------------------------------------

Find me on:

FACEBOOK BLOGLOVIN'