Paris is always a good idea

I have been to Paris several times (take a look here), but I've never seen it like this - I felt like in a winter fairytale! P.S.: I created a facebook page for my blog, who will become my very first fan? :D

Paříž jsem navštívila už několikrát (koukněte sem), ale ještě nikdy jsem ji neviděla takhle - cítila jsem se jako v zimní pohádce! P.S.: vytvořila jsem pro svůj blog facebookovou stránku, kdo se stane mým úplně prvním fanouškem? :D