Last weeks' random

A lot of things happened during the last weeks, I went to Amsterdam Fashion Week and some other cool events, I also went to Paris, where I bought a lot of new clothes (I hate sales :D), but this post won't be about fashion, it is rather about the moments that I captured with my camera, memories that make me happy..

Hodně věcí se událo za poslední týdny, byla jsem na amsterdamském Fashion Weeku a dalších akcích, taky jsem si odskočila do Paříže, kde jsem si koupila spoustu nových věcí (nesnaším slevy :D), ale tenhle příspěvek nebude o módě, je spíš o momentech které jsem zachytila, o vzpomínkách, na které nezapomenu..

That's what I call a proper bouquet :) / Tomuhle říkám pořádná kytice :)

A very serious ice hockey game behind our house :D/ Velmi vážné hokejové utkání za naším domem :D

 Fashiolista shoot/ Focení s Fashiolistou

 "I kiss better than I cook" - I need that one :D / "I kiss better than I cook" - tuhle ceduli potřebuju :D

One of the best parties ever I've ever been to, Dutch people sure know how to party :) / Jedna z nejlepších party na které jsem kdy byla, Holanďani rozhodně vědí jak si užívat :)

 I tried rainbow nails, because I couldn't decide which one of these three nailpolishes to use :) / Zkusila jsem duhové nehty, protože jsem se nemohla rozhodnout, který z těchto tří laků použít :)

 Amsterdam Light Festival

 ♥

 Straw art :D / Brčkové umění :D

 Snowy Paris/ Zasněžená Paříž

 View from our window. / Pohled z našeho okna.

...and how have you been?/ a jak jste se měli vy? :)