Last weeks

It's been a while since my last post, and some of you asked why I stopped blogging. But I never meant to stop, I just needed a break, to find a new inspiration. I knew that I'd miss it and that I'd be back eventually. And I guess this day just came, I hope you are ready for it :D

So...what did I do the last weeks?

Už je to nějaká chvíle od mého posledního příspěvku, a někteří z vás se mě ptali, proč jsem skončila s blogováním. Ale já nikdy neměla v úmyslu přestat, jen jsem potřebovala pauzu, najít novou inspiraci. Věděla jsem, že mi to bude chybět a že se vrátím. A hádám, že ten den právě přišel, doufám, že jste na to připraveni :D

Takže...co jsem dělala ty poslední týdny?

 I had some amazing shootings./ Měla jsem pár skvělých focení. 

I went to Vrij Festival to take pictures of stylish people :)/ Byla jsem na Vrij Festivalu fotit stylové lidi :)

I visited some great Dutch cities./ Navštívila jsem pár krásných holandských měst. 

Many friends came to Amsterdam for a visit :)/ Spoustu kamarádů přijelo do Amsterdamu na návštěvu :)

I discovered a frozen delicacy./ Objevila jsem zmrzlou dobrotu. 

 I lost & found my bike :)/ Ztratila & našla jsem své kolo :)

 I read./ Četla jsem.

I grew one strawberry./ Vypěstovala jsem jednu jahodu.

I played with my grandmother's new kitty./  Hrála jsem si s babiččiným novým kotětem.

I watched the Olympic Games./ Sledovala jsem olympiádu. 

I was shopping :)/ Nakupovala jsem :) 

I went to some cool fashion events./ Dostala jsem se na skvělé módní akce. 

I enjoyed sunny afternoons in parks./ Užívala jsem si slunná odpoledne v parcích. 

I tried the "space cake" once again :)/ Znovu jsem vyzkoušela "space cake" :)

I spent some nice moments in Prague./ Strávila jsem pár krásných chvil v Praze.

I adored the colors of autumn (and I still do)/ Obdivovala jsem barvy podzimu (a stále ještě obdivuju)

 And I got the coolest invitation to the Fashiolista party, which is already tomorrow:)/ A dostala jsem nejlepší pozvánku na party Fashiolisty, která je už zítra :)


And how have you been? :)/ A jak jste se měli vy? :)

Tags