Black & grey

Thank you all for your comments on the yesterday's post, I love to see different points of view. But I think we can all agree on the fact, that everyone can interpret fashion differently, some people take it seriously, some people take it with humour. The most important thing is to feel comfortable with your own style, right?
Děkuju vám moc za vaše komentáře k včerejšímu příspěvku, ráda se dozvím odlišné úhly pohledu. Myslím ale, že se všichni můžeme shodnout na jedné věci, že každý může interpretovat módu odlišně, někteří lidé ji berou vážně, někteří s humorem a nadhledem. Nejdůležitější věc je cítit se dobře se svým vlastním stylem, co myslíte?


grey t-shirt ClubCouture
skirt ClubCouture
tights - a gift from my aunt
bag Romwe


Bloglovin' | Twitter | Formspring

Tags