When Amsterdam is freezing...

Dutch people are crazy when it comes to ice skating (or ice walking :). This is what happened when the weather in Amsterdam was really cold and some of the grachts froze...
Holanďani jsou šílení, když přijde na bruslení (nebo chození :) na ledu. Tohle je to, co se stalo, když bylo počasí v Amsterdamu hodně chladné a některé z kanálů zamrzly...
this is a view from Fashiolista office:)/ tohle je výhled z Fashiolisty :)there was even a concert on the water/ na vodě se taky dokonce konal koncertmelting gracht/ roztávající gracht

branding is important :)/ branding je důležitý:)