my 2011: part II

this is the second part of my 2011. right now I just can't believe how amazing it was...I just hope that the year 2012 is going to be even more amazing! for all of us :)
tohle je druhá část mého roku 2011. teď s odstupem času nemůžu uvěřit, jak úžasný byl...jen doufám, že rok 2012 bude ještě lepší! pro nás všechny :)
july/ červenec

I shot some more weddings/ fotila jsem další svatby

I had the best time during Karlovy Vary international film festival/ měla jsem se nejlíp během filmového festivalu v Karlových Varech


august/ srpen

I spent a few hot days in Egypt/ strávila jsem pár horkých dní v Egyptě

I moved to Amsterdam/ přestěhovala jsem se do Amsterdamu

I bought a bike and met my neighbours :D/ koupila jsem si kolo a poznala sousedy :D

you can see the resulting photo here :))/ výslednou fotku jste mohli vidět tady :))

september/ září

I cooked a lot :)/ hodně jsem vařila :)

I levitated in our garden (here)/ levitovala jsem na naší zahradě (tady)

and I was discovering the beauty of the Netherlands/ a objevovala jsem krásu Holandska

october/ říjen


I visited some of the most beautiful castles/ navštívila jsem jedny z nejkrásnějších hradů

I spent a few amazing days (and nights :) back in Prague/ strávila jsem několik úžasných dnů (a nocí :) zpět v Praze

in Haarlem I discovered secret gardens/ v Haarlemu jsem objevovala skryté zahrady

I didn't always look good during flying :D/ ne vždy jsem vypadala při létání dobře :D

I received an invitation to Patrizia Pepe showroom in Amsterdam/ dostala jsem pozvánku do showroomu Patrizia Pepe v Amsterdamu

november/ listopad

I had the honour to shoot a collection of tights for Iwearsin/ měla jsem tu čest nafotit kolekci punčoch pro Iwearsin

I was in Rotterdam/ byla jsem v Rotterdamu

and also in Utrecht/ a taky v Utrechtu

my friends came over and we did some serious shopping :D/ přijeli za mnou kamarádi a poctivě jsme se věnovali nákupům :D

december/ prosinec

another friends came over and we went together to den Haag and Delft/ přijeli další kamarádi a společně jsme jeli do Haagu a do Delftu

I went back to the Czech Republic and spent Christmas with Christmas sweets and cats on Moravia :)/ vrátila jsem se zpátky do Čech a strávila jsem Vánoce s cukrovím a kočkama na Moravě :)
Tags