Rotterdam: part I

as I told you in yesterday's post, on sunday I visited Rotterdam, the second largest city of the Netherlands and also the biggest European harbour. I'm still not sure if I completely liked the city or not, but it was interesting for sure.
jak jste se mohli dočíst v předchozím příspěvku, v neděli jsem navštívila Rotterdam, druhé největší holandské město a také největší evropský přístav. zatím si nejsem jistá, jestli se mi tohle město úplně líbilo, ale bylo opravdu zajímavé, to každopádně.
there were almost no people on the streets/ v ulicích nebyla téměř ani noha

can you find me? :D/ najdete mě? :D

famous cube houses/ slavné krychlové domy

it is a great tourist attraction, but I honestly can't imagine to actually live in such house../ je to skvělá turistická atrakce, ale upřímně si nedovedu představit opravdu bydlet v takovém domě..
in the main Rotterdam museum Boijmans van Beuningen/ v hlavním rotterdamském Muzeu Boijmans van Beuningen

telephone with a lobster receiver by Dalí (by the way it was an actual functional phone :)/ Dalího telefon se sluchátkem v podobě humra (mimochodem, byl to skutečný funkční telefon :)

genius/ geniální

people who are staring at art somehow fascinate me/ lidé zírající na umělecká díla mě určitým způsobem fascinují

to be continued :)/ pokračování příště :)
Tags