info post

1) first of all I would like to thank to ClubCouture for choosing one of my photos for their opening page for the fourth time already. they also used my photo as their new banner, as you can see on the right side of my blog, what a nice surprise :) but most of all, they have amazing sales right now, you should check it out!
nejdřív bych ráda poděkovala ClubCouture, že si opět vybrali jednu z mých fotek pro svou úvodní stránku, dokonce už počtvrté. taky použili mou fotku pro jejich nový banner, jak můžete vidět na pravé straně mého blogu, bylo to milé překvapení :) a hlavně taky teď mají úžasné slevy, podívejte se sami!do you remember these shorts? they are now for USD15 only (link)/ pamatujete si tyhle šortky? mají je teď jen za 15 dolarů (link)2) Romwe offers 20% off with a code HLW20, it is valid until 31st October and I have already used it and ordered all this stuff: (I was apparently in a red-and-dots mood :D)
Romwe nabízí 20% slevu s kódem HLW20, který je platný do 31. října. já už jsem ho využila a objednala jsem si všechny tyhle věci: (evidentně jsem měla náladu na puntíky a červenou :D)3) and the last thing, here you can win a nice dress from Iwearsin (they will choose 9 winners, so the chances are pretty high)
a poslední věc, tady můžete vyhrát šaty od Iwearsin (vyberou 9 vítězů, takže šance je poměrně velká)


Tags