sunny day in Amsterdam

yesterday was such a beautiful weather in Amsterdam, so we went to explore the city. here are some pictures I made during the day. I wish there were more days like this one!
včera bylo v Amsterdamu úplně nádherně, a tak jsme se vydali objevovat město. tady je pár fotek, které jsem během dne udělala. kéž by tu bylo víc takových dní!


 a perfect winter shoe? / ideální zimní bota?

 the only customer/ jediný zákazník

 swans!/ labuťky!

 in NEMO, an interactive science center/ v NEMO, interaktivním vědeckém centru

 I am unique :) awesome skirt!/ super sukně! this man is obviously ready for the one colour head to toe trend :)/ tenhle pán je evidentně připravený na trend jedné barvy od hlavy až k patě :)