new home

I have just arrived in this wonderful city where I'm going to stay for a while...can you guess what city it is? :)
právě jsem dorazila do tohohle nádherného města, kde se na nějakou dobu zdržím...uhodete, o které město se jedná? :)
 on the airport again/ opět na letišti

 new home!/ nové doma!

 view from our window/ výhled z našeho okna

Tags