this week's random

 it wasn't really easy to hold the moving kitty in one hand and my camera in the other hand :) / nebylo úplně jednoduché držet v jedné ruce hýbající se kotě a v druhé foťák :) the best lunch ever!/ nejlepší oběd! a creative moment/ kreativní chvilka

 a book with my face in the bookshelf :D/ kniha s mým obličejem v knihovničce :D

 meeting with the uncle/ seznámení se strejdou

Tags