one sunny afternoon...

do you know these perfect sunny days when you simply have to go out and enjoy the sun, but you also have to study because one question (and knowing or not knowing the answer) can change your future? (that says...I am really sorry about my blogger inactivity, it will get better soon!)
p.s.: the last photo is probably the biggest kitsch I have ever taken a picture of :D
p.p.s.: you have the last chance to join my giveaway!

znáte ty dokonalé prosluněné dny, kdy prostě musíte jít ven a užívat si sluníčka, ale zároveň se musíte učit, protože jediná otázka (a vědění či nevědění odpovědi) může změnit vaši budoucnost? (čímž chci říct...omlouvám se za svou blogovou neaktivitu, už brzy to bude lepší!)
p.s.: poslední fotka je asi největší kýč, jaký jsem kdy vyfotila :D
p.p.s.: máte poslední možnost zúčastnit se mého giveaway!
Tags