happy :)

opening page of ClubCouture... Maja was there and now it's my turn :) it made my day (but it's still a bit weird to see my own photo there..), thank you!!!
úvodní stránka ClubCouture... byla tam Maja a teď je řada na mně :) udělalo mi to ohromnou radost (ale stejně je zvláštní takhle někde vidět svou fotku..), děkuju!!!

Tags