oh my, it's mine!!

the fact that my boyfriend discovered my blog has one big advantage: he knows what I like. note to myself: be careful what you put on your wishlist, because it may come true :D
I was surprised by the quality of the bag (as you can see on the photos), it is hand made and so pretty :) and I don't care if the whole blogosphere has (or is going to have) it, because, let's be honest, that actually is also one of the reasons why I like it :)
to, že můj přítel objevil můj blog, má jednu velkou výhodu: ví, co se mi líbí. note to myself: být opatrná ohledně toho, co si dávám do wishlistu, protože se mi to může záhy splnit :D
překvapila mě kvalita tašky (jak můžete vidět na fotkách), je vyráběna ručně a je vážně krásná :) a nevadí mi, že ji má (nebo bude mít) celá blogosféra, protože, buďme upřímní, to je vlastně taky jeden z důvodů, proč se mi líbí :)
 


I've just realised it matches perfectly with my header :D
teď jsem si všimla, že perfektně ladí s mým headerem :D
Tags