Lyon: part II

so this is the very last bunch of photos from France :) hmm...I would go back immediately!
tak tohle jsou už úplně poslední fotky z Francie :) jak si je teď s odstupem prohlížím, hned bych se tam vrátila!

 musée miniature

la fresque des lyonnais
 I met my favourite character from a book :) / potkala jsem svou oblíbenou postavu z knížky :)
 this is where we stayed - a student campus. / na tomhle místě jsme bydleli - studentský kampus.

 the best combination: brie & jam / nejlepší kombinace: brie a marmeláda

Tags