blowing bubbles

when I found these moving photos, I knew I need to try to make my own moving photo :) so here is the result... it doesn't look how I wanted it to look, but I hope it will be better next time... what do you think about it?
když jsem našla tyhle hýbající se fotky, věděla jsem, že nutně potřebuju zkusit udělat svou vlastní hýbající se fotku :) a tady je výsledek... nevypadá to tak, jak jsem chtěla, aby to vypadalo, ale doufám, že příště to bude lepší... co na to říkáte?
 

well, at least you can see a preview of my new floral dress from ClubCouture, I think I like it even more than the previous one... (and by the way, now they have free shipping worldwide on all orders & you can use a code CCBLOG15 for 15% off)
no, alespoň můžete vidět ukázku mých nových šatů z ClubCouture, líbí se mi snad ještě víc, než ty předchozí... (a mimochodem, teď mají zdarma poštovné po celém světě na všechny objednávky & když použijete kód CCBLOG15, dostanete ještě slevu 15% )