saturday with Lucy

National Theatre; sunny weather; a tourist who wanted to take photos of her too; unpleasant girl who didn't want to lend us a chair; staring policemen who thought that we are thieves; repeated loss of a lens cap; 2 hours, 700 photos. she is so cool.
Národní divadlo; slunečné počasí; turista, co si ji chtěl taky vyfotit; nepříjemná slečna, co nám nechtěla půjčit židli; zírající policisté, kteří si mysleli, že jsme zlodějky; věčné ztrácení krytky od objektivu; 2 hodiny, 700 fotek. ona je vážně skvělá.


Tags