Paris in random photos: part I

 I already miss these perfect breakfasts/ už teď se mi stýská po těchlech dokonalých snídaních


 so hard to choose/ těžké rozhodování


 Jardin des Tuileries


Jardin des Tuileries in bloom/ Jardin des Tuileries v rozkvětu


orange & grapefruit & Seine/ pomeranč & grep & Seina


riddle of the week: "are all the czech girls blondes?"/ záhada týdne: "jsou všechny české holky blondýny?"
 picnic time!


 relaxing atmosphere
 my favourite district: La Défense/ má oblíbená čtvrť: La Défense


 amazing lunch in a canteen for only 3€ (near Port Royal, if you want to try it too :)/ úžasný oběd v menze jen za 3€ (blízko Port Royal, jestli byste to chtěli taky někdy vyzkoušet :)


Tags