*celebrating*

I have few reasons to celebrate: tonight I reached the magical number of 1 000 followers (google & bloglovin), I also gained 1 000+ fans on lookbook, appeared on their facebook page and they called me a "master of levitation photos"... and yesterday I had my very first interview :)
mám hned několik důvodů k oslavě: dnes jsem dosáhla magické hranice 1 000 pravidelných čtenářů (google & bloglovin), získala jsem 1 000+ fanoušků na lookbooku, objevila jsem se na jejich facebookové stránce, kde mě označili jako "master of levitation photos"... a navíc jsem včera měla svoje první interview :)
with Lucy during a rainy shoot after our interview with Lucy :)
s Luckou při deštivém focení po našem rozhovoru s Luckou :)I also received many questions about the last levitation photo: if it didn't hurt when I landed, how many times I had to fall before I took that photo, etc., so I decided to show you how I did it...again, it's a very simple idea :)
taky jsem dostala spoustu otázek ohledně poslední létající fotky: jestli mě to bolelo, když jsem dopadla, kolikrát jsem musela spadnout, než se mi ta fotka povedla, atd., takže jsem se rozhodla ukázat vám, jak jsem to udělala... zase je to úplně jednoduchá myšlenka :)


Tags