something wrong here

it seems like everyone likes Anna Selezneva from one of the previous posts, so I have a question for you: what do you say about this editorial of hers for a Russian magazine?
zdá se, že se všem Anna Selezneva z minulého příspěvku líbí, a tak pro vás mám otázku: co říkáte na tento editorial, který nafotila pro jeden ruský časopis?
 (via fashiongonerogue)
 how can she stand like that on one foot?/ jak může stát takhle na jedné noze?

something wrong here as well/ tady taky něco nehraje

-//-
if you still don't see my point, here it's pretty obvious...
pokud ještě nevidíte, o co mi jde, tady je to poměrně evidentní...
why would someone retouch her - perfect enough - face like that? I personally have nothing against minor editing, sometimes it's necessary, but change her face to make her look like someone else? why?
this world is just crazy.
proč by někdo její - už tak dost dokonalý - obličej takhle předělal? osobně nemám nic proti malým úpravám, občas je to potřeba, ale změnit její obličej takovým způsobem, aby vypadala jako někdo jiný? proč?
tenhle svět je šílený.
Tags