SE7EN

thanks to Alenka & Bee ;) /díky Alence & Bee ;)
1. I used to wear bangs and secretly wanted to look like Britney Spears.
1. nosívala jsem ofinu a tajně jsem si přála vypadat jako Britney Spears.

2. I like to download various pc programs and I like to create something with them even though I don't have the patience to learn how to work with them :D
2. ráda si stahuju nejrůznější počítačové programy a něco s jejich pomocí vytvářím. a to i přesto, že nemám trpělivost na to, abych se naučila, jak se s nimi zachází :D


3. strangers talk to me very often. sometimes I also give them my number, only because I'm impressed by their courage.
3. často se se mnou baví cizí lidé. občas jim dám i svoje číslo, ale jenom proto, že jsem ohromená jejich odvahou. (já bych nikdy neoslovila jen tak ani sebekrásnějšího kluka)

4. there are only two things I like about myself - my eyelashes & my stomach :D
4. na sobě se mi líbí jediné dvě věci - moje řasy a moje břicho :D


5. when I'm on holidays in a foreign country, I keep writing a diary.
5. když jsem na prázdninách v zahraničí, píšu si deník.


6. I had a chance to become a model, but my parents didn't want me to interrupt school.
6. měla jsem příležitost stát se modelkou, ale rodiče nechtěli, abych přerušila školu.

7. I didn't tell anyone from my real life about this blog. I only had to tell my mum that I have "something like a blog" when I brought a huge h&m bag full of new clothes from the showroom :)
7. nikdy jsem nikomu ze svého reálného života neřekla o tomhle blogu. jen mámě jsem musela říct, že mám "něco jako blog", když jsem si přinesla obrovskou h&m tašku plnou nového oblečení ze showroomu :)

 --> Maja, Ejvi, Lucy, Péťa, Alenka & Mia Bella Doxanská ;)
Tags