inspiration ♥9... Taki Bibelas

the first photo has the honour to be in my file called "perfection" :) but his other work is beautiful too! and the video at the end surprised me...in a good way...I absolutely love its beginning!
první fotka má tu čest být v mé složce nazvané "perfection" :) ale i jeho další věci jsou krásné! a video na konci mě překvapilo...v dobrém slova smyslu...strašně se mi líbí jeho začátek!