Czech Grand Design 2010

today I visited an opening of an exhibition called Czech Grand Design. haha, my blog is slowly becoming a cultural guide :D
dnes jsem navštívila vernisáž výstavy Czech Grand Design. haha, můj blog se pomalu začíná stávat kulturním průvodcem :D
 happy winners/ veselí vítězové


dress for one-armed?/ šaty pro jednoruké?

I want this t-shirt!!/ chci tohle tričko!!can you imagine someone wearing this dress? :D/ dovedete si představit někoho, kdo by si vzal takovéhle šaty? :D

Tags