101 faces

I love faces. it's something what fascinates me since always. sometimes I stare at people just because I find their face interesting... this project called 101 is a brilliant idea, I could compare all those faces and ages for hours :D
zbožňuju obličeje. je to něco, co mě fascinuje odjakživa. občas zírám na lidi jen protože mi jejich tvář připadá zajímavá... tento projekt s názvem 101 je vynikající nápad, mohla bych hodiny porovnávat všechny ty tváře a věky :D

1

20

40

60


80

 100