last winter in square

film & square format & snow-covered prague = ♥

double exposure is like a game that I really enjoy playing :)
dvojitá expozice je jako hra, která mě opravdu baví hrát :)