few things about me

lovely Miki gave me this "I love your blog" award. the rules are to do an entry with the prize, answer the questions and give it to 10 other blogs you love.
(black lace top: h&m)
1. why did you create the blog:
I don't know, I just wanted to have a nice place in the virtual world where I can collect nice and interesting things, where I can can express myself...plus it feels really nice when there is actually someone on the other side who maybe likes what I create here :)
1. proč sis založila blog?
ani nevím, prostě jsem chtěla mít své vlastní místo v tomhle virtuálním světě, kde bych mohla shromažďovat pěkné a zajímavé věci a kde bych se mohla nějakým způsobem realizovat...navíc je skvělý pocit, když je taky někdo na té druhé straně, komu se možná i líbí to, co tady vytvářím :)

2. what kind of blogs do you follow:
many different kinds, really. the categories of my feed are: blogs, inspiration, fashion, wedding, photography, marketing, art and food :)
2. jaké druhy blogů sleduješ:
opravdu úplně nejrůznější...kategorie v mém feedu mám rozdělené na: blogs, inspiration, fashion, wedding, photography, marketing, art, food :)

3. favourite makeup brand:
I would say mary kay, because their decorative cosmetic is a pure miracle to me :D
3. oblíbená kosmetická značka:
řekla bych mary kay, protože jejich dekorativní kosmetika je pro mě čistým zázrakem :D

4. favourite clothing brand:
right now my favourite shops are F&F, H&M, Takko, Camaieu.
4. oblíbená oděvní značka:
momentálně mezi mé oblíbené obchody patří  F&F, H&M, Takko, Camaieu.

5. your indispensable makeup product:
black mascara.
5. nepostradatelný kosmetický produkt:
černá řasenka.

6. your favourite color:
right now I don't prefer any color...it just depends on what the color is on :)
6. oblíbená barva:
právě teď žádnou nemám... spíš záleží, na čem ta barva je :)

7. your perfume:
l'eau par kenzo
7. tvůj parfém:
l'eau par kenzo

8. your favourite film:
Memento, Sin City, Love Actually
8. oblíbený film:
Memento, Sin City, Láska nebeská

9. what country would you visit and why:
I would love to visit every country I haven't visited yet :) I just love travelling, discovering other countries, different cultures...and currently I would love to go to the US (because of the exciting life in those huge cities) and to the north Europe (because of the wonderful nature).
9. kterou zemi bys chtěla navštívit a proč:
ráda bych viděla všechny země, kde jsem ještě nebyla :) miluju cestování, poznávání cizích zemí, odlišných kultur...a momentálně bych se nejraději podívala do Států (kvůli nepochybně vzrušujícímu životu v těch všech obřích městech) a do severní Evropy (kvůli nádherné přírodě).

10. make the last question and answer to yourself: how many posts did you already post on your blog? :D
this one is the 100th! *celebrating*
10. polož otázku sama sobě: kolik postů jsi už postla na blogu? :D
tenhle je výroční - stý! *celebrating*


and now I tag: Lucy, Sindy, Péťa, Nika, Becca, Natali, Verča, Maja, Gab, Meg, because their blogs belong to my favourite ones and I would love to know a little more about these girls ;) 
Tags