assignment #3: illustration

the topic I had to illustrate with photographs was "Žižkov (it's a part of Prague) has a special atmosphere and people enjoy moving to it". I'm not satisfied with the results, so my professor is going to like it I guess :D oh and by the way, do you remember when I showed you the night photography assignment? my professor liked one of those photos, this one :)
téma, které jsem měla ilustrovat pomocí fotek znělo "Žižkov má zvláštní atmosféru, do které se lidé čím dál raději stěhují". se svým výsledkem nejsem moc spokojená, takže se hádám zítra při hodnocení fotky budou líbit :D a mimochodem, pamatujete si, jak jsem vám ukazovala cvičení na noční fotku? mé profesorce se z těch fotek líbila jedna, tato :) (sarcasm? :)