5 things I was doing during Christmas

I spent past few days at my grandmother's place in Moravia, in a little village. it couldn't be more opposite than life in Prague :)
so what did I do?
posledních pár dnů jsem trávila u babičky na Moravě, v maličké vesnici. od života v Praze by to nemohlo být víc odlišné :)
a co jsem dělala?
1. I played with cats /hrála jsem si s kočkama

2. I created jewellery /vyráběla jsem šperky

3. I read books /četla jsem knížky

4. I went for walks and discovered beauty of nature :) /chodila jsem na procházky a objevovala krásy přírody :)

5. and I ate plenty of delicious Christmas sweets! /a jedla jsem hromady úžasného vánočního cukroví!