things that annoy me

maybe you won't agree with me, but that's ok :) here is my personal list of things that currently annoy me... don't take it too personally if you have a different opinion. world would be pretty boring if there was only one right point of view ;)
#1 starbucks in every other blog. what is so stylish about a photo of a plastic cup of coffee? if someone can answer me, I would be thrilled.
možná se vaše názory budou lišit, ale to je v pořádku :) tady je můj osobní seznam věcí, které mě v současné době rozčilují...neberte to příliš osobně, pokud máte jiný názor. svět by byl pěkně nudný, kdyby tu byl jen jeden správný pohled na věc :)
#1 starbucks v každém druhém blogu. co je tak stylového na fotce plastového kelímku s kafem? kdyby mi na to mohl někdo odpovědět, byla bych opravdu ráda.
(source)
#2 high heels on boys. maybe it's a future trend, but now I really can't stand it. actually I don't know if there's something more antisexy than a boy wearing heels.
#2 kluci na vysokých podpatkách. je možné, že to je budoucí trend, ale teď to nemůžu vystát. nejsem si jistá, jestli existuje ještě něco víc odpuzujícího, než kluk v podpatkách.
 (source)
#3 discussions about h&m showroom. it's interesting how some people know exactly who should be invited and who shouldn't.
#3 diskuze ohledně h&m showroomu. je zajímavé, jak někteří lidé vědí, kdo přesně by tam měl být pozván a kdo ne.

#4 kids who are trying to act like adults. play this video and you will see. and if anyone wants to know her whole (touching for sure) story with a sewing machine, you can find it here.
#4 děti, které se snaží chovat jako dospělí. pusťte si následující video a uvidíte. a pokud někoho zajímá celý její (zajisté dojemný) příběh se šicím strojem, můžete ho najít zde.


and what would your personal list look like? :)
a jak by vypadal váš osobní seznam? :)