I prefer flowers, not lanvin

a co vy, dali jste dnes přednost květinám, nebo lanvinovi? :)
ale musím uznat, že ten marketingový humbuk s uvedením této kolekce se háemku opravdu vydařil. ať už to na vás působí pozitivně či negativně, snad každý byl lanvinem zasažen a to přeci jde :) jaké byly hlavní kroky jejich strategie?
1. nejdříve to bylo video, kterému se prakticky nedalo vyhnout (a ze kterého jsem ještě pořád nadšená... možná víc, než ze všech těch šatů :) )
2. potom akce v showroomu, který přetékal bloggery a jejich fotoaparáty, což bylo logicky následováno smrští fotek na všech blozích.
3. pak pár vyvolených, kteří měli tu možnost si věci z kolekce obléci (a pořádně se v nich samozřejmě nafotit :) ) a také někteří z nich na pár dnů ovládli lookbook.
4. včerejší otevření amsterdamské pobočky h&m zahájené velkolepou projekcí na její budově bylo jen třešničkou na dortu.
5. a konečně se dostáváme k dnešku, kdy se celé kolekce mohly dotknout ruce všech lidí. tedy těch, kteří o to stáli. :) už jsem zvědavá na fotky!
myslím si, že to bylo chytré a určitě efektivní. a jsem ráda, že se tyto body netýkají jen západního světa, ale i našeho malého (a v podobných věcech často pozadu) československa ;)

and what about you, did you prefer flowers or lanvin today? :)
I have to admit that the marketing hype with launching this collection was done by h&m very well. it doesn't matter if you have a positive or negative opinion, everyone was reached by lanvin and that's what this is about :) and what were the main steps of their strategy?
1. first there was the video you didn't have a chance not to see (and I still love it...I really like it better than all the dresses :) )
2. then event in h&m showroom where were many bloggers with their cameras of course, followed by their photos on many blogs.
3. a few chosen ones who had the opportunity to dress the clothes (and take plenty of photos :) ) and also for several days some of them took control over lookbook.
4. yesterday's opening of h&m in amsterdam with the awesome projection on the building was just the icing on the cake.
5. and finally we got to this day when all people can touch the whole collection. at least those people, who want to. :)
I think it was clever and definitely effective ;)