cultural sunday

I love cultural weekends like this one :) I visited an exhibition in mánes gallery called play. it was so cool :D it was very interactive (I highly recommend to go there in a playful mood!) and visitors also can participate on the exhibition by bringing something and place it there (I brought three walnuts :)). and then, the national theater and an interesting play called radúz and mahulena. I wish you a great start into the new week!
mám ráda kulturní víkendy, jako byl tento :) byla jsem na výstavě v galerii mánes, která se jmenovala play. bylo to skvělé :D velmi interaktivní (vysoce doporučuju jít tam v hravé náladě) a návštěvníci se dokonce mohli do výstavy zapojit, když si s sebou přinesli nějaký předmět a umístili ho tam (já jsem ji obohatila o tři ořišky :)). a potom zajímavé představení v národním divadle, radúz a mahulena. přeji vám všem krásný začátek týdne!