past few days

- I had an amazing "pickled camembert with a story" in my favourite bar Krásný ztráty while playing the game "black stories" with my friends.
- měla jsem úžasný "nakládaný hermelín s příběhem" v mých oblíbených Krásných ztrátách zatímco jsem hrála hru "černé historky" s mými přáteli.

- I had a shooting with my beautiful friend. a weird man came to us and made a photo of her too with his phone. he said "unbelievable!" all the time. and he also admited that my photos will be be better than his :D
- měla jsem focení se svou krásnou kamarádkou. přišel za námi divný chlápek a taky si ji vyfotil svým mobilem. celou dobu říkal "neuvěřitelné!". a také uznal, že moje fotky budou zřejmě lepší, než ta jeho :D

- I met the sweetest saleswomen in Camaieu on Wenceslas Square. one of them told me that she has never seen someone who would look so good in leather pants. you can't be surprised that I bought them :)
- I went to school one hour earlier and I was so upset because of my stupidity that I went shopping and bought a top size 48. I have neved had something that huge :D
- jela jsem do školy o hodinu dřív a byla jsem tak naštvaná na svou demenci, že jsem šla nakupovat a koupila jsem si vršek o velikosti 48. ještě nikdy jsem neměla něco tak velkého :D
- potkala jsem nejmilejší prodavačky v Camaieu na Václaváku. jedna z nich mi řekla, že ještě nikdy neviděla nikoho, komu by tak slušely kožené kalhoty. nemůžete být překvapeni, že jsem si je koupila :)

- some guy I met on the street asked me "are we going to make love?" no, I replied and walked away. then I realized how mean he actually was :-o
- kluk, kterého jsem potkala na ulici, se mě zeptal "budeme se milovat?" ne, odpověděla jsem a odešla. až potom jsem si uvědomila, jak to od něj vlastně bylo ošklivé :-o