little universes

yesterday I bought these beautiful beads...they look like little universes, don't you think? :)
I also bought beading pliers and tried to create a ring. I'm not a very patient type, but it was fun. and now I'm planning to make matching earrings!
(yay, I may have future original christmas presents for my friends!)
včera jsem si koupila tyto krásné korálky...vypadají jako malé vesmírky, nemyslíte? :)
také jsem si koupila ketlovací kleště a zkusila vytvořit prstýnek. nejsem zrovna trpělivý typ, ale bavilo mě to. a teď plánuju udělat ladící náušnice!
(jupí, možná mám budoucí originální vánoční dárky pro své kamarádky!)