deer in a bag

the beginning of october is connected with a few unpleasant circumstances. the school begins (at least mine), it's getting colder and it's getting dark earlier. as a reward that I went to school two days in a row, I brought home these nice bags today :D
začátek října se pojí s několika nepříjemnými okolnostmi. začíná škola (alespoň ta, která se mě týká), začíná být zima a brzy se stmívá. za odměnu, že jsem dva dny po sobě do té školy zašla, jsem si dnes domů přinesla tyto slušivé tašky :D


here is a little preview of what is inside :D
tady je malá ukázka toho, co se skrývá uvnitř :D

and here is a result of my yesterday's post, I really tried to do a leopard nail :D
a tady je výsledek mého včerejšího postu, opravdu jsem se pokusila o leopardí nehet :D

and I tried on some leopard coats... (but I didn't really like any of them)...
a zkusila jsem si pár leopardích kabátků... (ale žádný se mi nijak extra nelíbil)...
 (ann christine)