strawberry skirt & yellow dress

I saw this photo on fashion gone rogue and I had to share it with you. I don't like those photos that much, but I love what she's wearing (too bad it's not shown better...).
anyway, I sooo wish I had a skirt with strawberries on it! ♥
uviděla jsem tuhle fotku na fashion gone rogue a musela jsem se o ni s vámi podělit. ty fotky se mi až tolik nelíbí, ale hrozně se mi líbí to, co má na sobě (jen škoda, že to není vidět líp...).
každopádně, moc bych si přála mít sukni s jahůdkami! ♥

when I saw andy from stylescrapbook in the beautiful yellow dress on lookbook, I wanted to have it, too (good job, marketers from h&m ;) ).
když jsem uviděla andy ze stylescrapbooku v těhlech krásných žlutých šatech na lookbooku, chtěla jsem je taky mít (dobrá práce, marketéři z háemka ;) )

I didn't see it in czech stores though, until today! I tried it on, but I was quite disappointed. it didn't look as pretty as on andy!
ale neviděla jsem je v žádném českém obchodě, až dnes! zkusila jsem si je, ale byla jsem docela zklamaná - vůbec nevypadaly tak pěkně jako na andy!

note to myself: when someone looks AWESOME in particular clothes, it doesn't mean that I will look similar wearing that particular clothes too :D
note to myself: když někdo vypadá ÚŽASNĚ v určitém oblečení, neznamená to, že když budu mít to samé, budu vypadat taky tak :D