I received a package from wonderland

yes, I really got a package from wonderland. and inside was the cutest ring ever.
ano, opravdu jsem obdržela balíček z říše divů. a uvnitř byl ten nejkouzelnější prstýnek.
and here comes the challenge: spot the difference :D
if you like pretty things (like I do :)), visit their site or you can find them on e-bay too... some of their jewellery is really adorable!
a teď přichází soutěž: najděte rozdíl :D
pokud máte rádi hezké věci (jako já :)), podívejte se na jejich stránky nebo je taky můžete najít na e-bay...některé jejich věci jsou opravdu rozkošné!