great news: models are people too!

I was very surprised when I saw this newest editorial for magazine numero (model: edita vilkeviciute,  photography: camilla arkans)...
byla jsem velmi překvapená, když jsem uviděla tento nový editorial pro časopis numero (modelka: edita vilkeviciute,  fotografka: camilla arkans)...


so can you see why I was surprised? the model actually has wrinkles on her face?? wow. this is such great news - models from magazines are people too!
actually I think I have never seen anything like this before, especially close-ups are usually very heavily photoshopped. I'm wondering what this means...did they forget to use photoshop? are they trying to make a new trend of models in magazines without disgustingly perfect faces and bodies? what do you think about this?
I must say, I would love to see more photos like this. because she seems to be even more beautiful like a real person without any post-processing.
vidíte, proč jsem byla překvapená? ta modelka má na svém obličeji vrásky?? páni. to jsou ale dobré noviny - modelky z časopisů jsou také lidé!
vlastně si myslím, že jsem nikdy neviděla nic podobného, zejména fotografie zblízka jsou obvykle hodně vyphotoshopované. přemýšlím, co to znamená...jen zapomněli použít photoshop? pokoušejí se zavést nový trend modelek v časopisech bez nechutně perfektních tváří a těl? co si o tom myslíte vy?
musím říct, že bych uvítala více fotografií jako jsou tyhle. ona se mi totiž zdá být takhle, jako opravdový člověk bez počítačových úprav, ještě krásnější.