Product packaging, Marketing materials & Product Photography

trictvrtak boruvkovice kastanova produktovka z obou stran resized.jpg
trictvrtak dolce banana produktovka z obou stran.jpg
trictvrtak bobule v rejzi produktovka z obou stran.jpg
mixit shaker do portfolia.jpg
VO trictvrtaky kolekce vedle sebe.jpg

mixitka grafika.jpg
mixitka kava kesu sama.jpg
wobbler mixitka kava kesu v2-2.jpg

krupava zelenina tiskova data.jpg
krupava zelenina plakat produktovka.jpg

Facebook graphic and photographic content

30 z lyo ovoce resized.jpg

pavlik template na vysku v2.jpg

mixitelly og.png
palma ctverec.jpg
krupava zelenina produktovka novy tubus.jpg

 
novinka kokosy na rejzi.jpg

podzimni tubus rozbalovacka fb.jpg

jahodovy tyden og.jpg
cokolada je zpet fb.png

Newsletter design

newsletter design.jpg