assignment #1: selfportrait

this is an assignment I had to do for my school - make a selfportrait.
but what actually is a selfportrait? for me it's the way you see yourself. and that fact makes selfportraits even more interesting. so... this is how I see myself right now...
tohle je úkol, který jsem měla na tento týden do školy - udělat autoportrét.
co vlastně autoportrét je? pro mě je to způsob, jakým vidíme sami sebe. a tento fakt dělá autoportrét ještě o něco víc zajímavější. takže... takhle vidím samu sebe teď...

the following photos are three-four years old and there is such a difference between those versions of me...
následující fotky jsou tři čtyři roky staré, ten rozdíl mezi různými verzemi mě je docela velký...
I think that these selfportraits don't show how I really look or looked, they rather show how I saw myself at that time. sometimes I hated my freckles, sometimes I thought they are quite cool. :) and this is what photography is about - we can easily recreate reality by using different angles of view. and actually that's why I love making photos. :)
myslím si, že tyto autoportréty neukazují, jak jsem doopravdy vypadala nebo vypadám, spíše zachycují to, jak jsem viděla samu sebe v té době. občas jsem nenáviděla své pihy, občas mi přišly docela fajn. :) a přesně tohle je to, o čem fotografie je - když použijeme jiný úhel pohledu, můžeme jednoduše přetvořit realitu. a to je vlastně důvod, proč miluju fotografování :)